Nieuws

‘Very Good’ voor herontwikkeling Nieuwendijk 196

14-11-2014 - VGM
Het ontwerp voor Nieuwendijk 196, onderdeel van de grootschalige herontwikkelingsoperatie Nowadays aan Damrak en Nieuwendijk in Amsterdam, heeft het Breeam-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat Very Good behaald. Bouwinvest heeft voorafgaand aan de start van het project een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid neergelegd bij de ontwikkelaars TOP Vastgoed en FiMek, en is dan ook verheugd met dit resultaat.

Onder begeleiding van Breeam-NL Nieuwbouwexpert Peutz heeft het ontwerpteam tal van duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Zo worden op het dak zonnepanelen geplaatst en wordt primair gebruik gemaakt van LED verlichting. Gekozen is voor energiezuinige roltrappen en liften en het grootste deel van de bestaande constructie - palen, fundering, begane grondvloer en buitenmuren - blijft gehandhaafd. Ook aanneemcombinatie Dura Vermeer - De Nijs heeft haar kennis en kunde op het gebied van duurzaam bouwen ingebracht. De bouwplaats voldoet aan de gedragscode Bewuste Bouwers, waardoor ook tijdens de bouw aandacht is voor het beperken en scheiden van afval, het reduceren van energie- en watergebruik, veiligheid en het voorkomen van overlast voor de buurt.

Het gebouw aan de Nieuwendijk maakt deel uit van het project Nowadays, de herontwikkeling van Nieuwendijk 196 en de complexen aan Damrak 70 en 80. De toekomstige huurders voor deze panden zijn onder andere Primark, Starbucks, C&A en Zara. In totaal beslaat de herontwikkeling ruim 27.500 m2 winkelruimte. Het is daarmee een van de grootste binnenstedelijke winkelprojecten van Nederland. Voor de herontwikkeling van Damrak 70 en 80 is Bouwinvest voornemens in januari 2015 eenzelfde Breeam-NL-Nieuwbouw-ontwerpcertificaat te behalen.

De Breeamcertificering van de Nieuwendijk is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van het Bouwinvest Retail Fund. Investeren in duurzaamheid creëert waarde op de lange termijn. Enerzijds stijgt het gebouw in waarde en anderzijds draagt het bij aan de tevredenheid van de huurders, beide belangrijk voor Bouwinvest. Het Bouwinvest Retail Fund ontving onlangs de Green Star status van GRESB. GRESB is een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark waarvoor het duurzaamheidsbeleid van vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd wordt beoordeeld.