Groningen, Westerhaven

Groningen, Westerhaven

Algemeen

De naam Westerhaven verwijst naar de oude haven als een restant van de vestingwerken van de stad Groningen. De Westerhaven is rond 1960 gedempt. Na het dempen bleef de Westerhaven decennialang een ruimte zonder functie. Aan het eind van de twintigste eeuw werd met de ontwikkeling tot winkelgebied uiteindelijk een invulling gevonden.

Het destijds gekozen planconcept bestond uit grootschalige winkels, solitair gevestigd in de kelder, op de begane grond of op de eerste etage. Alle winkelunits werden aan een centraal plein ontsloten door gezamenlijke roltrappen en een gemeenschappelijke lift. Dit Amerikaanse 'Mall'-concept bleek -zoals wel vaker- in de Hollandse praktijk en met de beperkte schaalgrootte van het gebouw niet te voldoen aan de wensen van retailers en het winkelend publiek. Forse leegstand was het gevolg. Een aantal pogingen om het centrum te verbeteren waren zonder resultaat gebleven; Westerhaven was dringend aan herontwikkeling toe.

Top Vastgoed ontwikkelde in opdracht van Bouwinvest plannen om het concept te verbeteren en het aan te passen aan de eisen van nu. De focus ligt daarbij op de wensen van succesvolle grote retailers. Een belangrijke ingreep vormt de keuze voor zelfstandige winkelunits, verdeeld over 2 of 3 etages, met eigen, interne roltrappen voor iedere winkel. Het centrale plein met algemene roltrappen komt te vervallen. Voor de plannen van Top was een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Ook de introverte architectuur wordt aangepakt. De terugliggende gevels worden vervangen door tweelaagse winkelpuien in lijn met het winkelfront. Dit resulteert in een duidelijke identiteit voor iedere zelfstandige winkelunit die past bij de schaal en de invulling van het winkelcentrum. Het nieuwe concept komt tegemoet aan de wens naar grote, goed indeelbare winkelunits met een herkenbaar, eigen gezicht die in een historische binnenstad als Groningen vaak schaars zijn. Het resultaat spreekt: Primark huurde een winkelunit van ruim 7.000 m2 in de vernieuwde Westerhaven.

Om de herontwikkeling te realiseren moesten vijf bestaande huurovereenkomsten worden beëindigd. Top realiseerde het planconcept, de verplaatsing van bestaande huurders, de bestemmingswijzijging, de bouwvergunning en de verhuur aan internationale retailers zoals Primark, Media Markt en Basic Fit binnen een periode van 6 maanden.

Projectgegevens

Programma:

  • 17.500 m2 winkelruimte
  • Parkeergarage met 800 plaatsen
Belegger: Bouwinvest
Projectmanagement: FiMek Estate
Architect: De Zwarte Hond